Oferta

Rejestracja aparatów RTG

Wykonywanie działalności polegającej na uruchamianiu i stosowaniu urządzeń wytwarzających  promieniowanie jonizujące oraz uruchamianiu pracowni, w których mają być stosowane źródła promieniowania jonizującego wymaga uzyskania zezwolenia z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej lub w przypadku pracowni weterynaryjnych Państwowej Agencji Atomistyki

Rejestracja rentgena w kliku krokach:

1. Projekt osłon stałych (projekt ochrony radiologicznej)

Gotowy projekt ochrony radiologicznej w dwóch egzemplarzach wraz z zawiadomieniem wysyła się do właściwej terytorialnie Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Zgodnie z art. 35 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r., poz. 2096, z późn. zm.), organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki. Zgodnie z art. 35 § 3, załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

2. System jakości

Zbiór dokumentów zgodny z wymogami ustawy Prawo atomowe (Dz. U. z 2021 poz. 1941) oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 18 lutego 2011 r. (Dz.U. z 2017 r., poz. 884).

3. Pozostałe dokumenty

Szereg dokumentów oprócz systemu jakości, które należy zgromadzić przed wysłaniem wniosku o wydanie zezwolenia na stosowanie aparatu rtg.

4. Pomiary rozkładu mocy dawki

5. Wniosek o wydanie zezwolenia na stosowanie aparatu rtg

Ostatni etap rejestracji. Wniosek dostępny jest na stronie każdej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

Weterynaria

Zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące dla weterynarii wydaje Prezes Państwowej Agencji Atomistyki na podstawie wniosku od kierownika jednostki organizacyjnej, która taką działalność chce prowadzić.
Dokumenty potrzebne do wydania decyzji:
  • projekt osłon stałych (dokumentacja techniczna)
  • program zapewnienia jakości, program szkoleń pracowników, zakładowy plan postępowania awaryjnego, instrukcja ochrony radiologicznej – zgodny z zał. nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2015 r. (Dz. U. z 2015 poz. 1355).
  • dokumentację techniczną i instrukcję obsługi aparatu otrzymaną od dostawcy sprzętu
  • zgodnie z Prawem Atomowym art. 44.1. Urządzenia wytwarzające promieniowanie jonizujące przed wprowadzeniem ich do eksploatacji podlegają kontroli w zakresie ochrony radiologicznej. Kontroli urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące dokonuje jednostka organizacyjna, która ma zezwolenie na ich uruchamianie (konieczne jest wskazanie firmy, która dokona rozruchu aparatu RTG i która dysponuje w tym zakresie zezwoleniem wydanym przez PAA)
  • wniosek o wydanie zezwolenia na stosowanie aparatu RTG, ze strony PAA (www.paa.gov.pl)
  • potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej (rodzaje zezwoleń, numer konta i adres, znajdują się na stronie PAA w zakładce „Zezwolenia na działalność ze źródłami promieniowania jonizującego” – opłatę wnosi się na rzecz miasta Warszawa)
  • potwierdzenie zawarcia umowy na dozymetrię indywidualną lub środowiskową
  • zaświadczenie o sprawnej wentylacji w gabinecie, minimum wentylacja grawitacyjna
  • lekarz wykonujący zdjęcia rtg musi mieć aktualne zaświadczenie od lekarza medycyny pracy z uprawnieniami „J” z informacją o braku przeciwwskazań do pracy w polu jonizującym

Nasza oferta

Inspektor Ochrony Radiologicznej

Ochrona radiologiczna z kompleksowym pakietem usług zapewniających bezpieczeństwo Tobie i Twoim pacjentom.

Projekty osłon stałych

Obliczenia osłon stałych wykonujemy dla gabinetów i pracowni rentgenowskich oraz gabinetów weterynaryjnych.

Szkolenia w dziedzinie Ochrona Radiologiczna Pacjenta

Szkolenie w wariancie na odległość dla wszystkich specjalności zakończone egzaminem w trybie stacjonarnym.

Systemy jakości RTG

Systemy jakości i dokumentacje odbiorowe aparatów rentgenowskich.

Rejestracja aparatu RTG

Rejestracja krok po kroku. Uzyskania zezwolenia na uruchomienie i stosowanie aparatu RTG.

Testy podstawowe i specjalistyczne aparatów RTG

Testy eksploatacyjne aparatów RTG i monitorów: podstawowe, specjalistyczne i odbiorcze.

Osłony RTG

Stosujemy rozwiązania na miarę Twoich potrzeb. Wysokiej jakości usługi.

Wyposażenie gabinetu

Otwierasz gabinet? Doradzimy optymalne rozwiązania i pomożemy w wyposażeniu gabinetu.

Projekty budowlane i aranżacja wnętrz

Twój gabinet od podstaw. Zapewniamy oryginalne i funkcjonalne aranżacje.

KONTAKT

Masz pytania? Skontaktuj się z nami.
Z chęcią odpowiemy na Twoje pytania.

Wyślij wiadomość

Zadzwoń do nas

Mediproject Radiologia Medyczna
ul. Zdrojowa 50/4
57-350 Kudowa – Zdrój

T: +48 609 909 752
E: biuro@mediproject.pl