Szanowni Państwo!

25 maja 2018 roku weszło w życie unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych RODO tj. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (DZ.U. UE. L.2016.119.1.).

W trosce o bezpieczeństwo naszych klientów informujemy, że gromadzimy i przetwarzamy Państwa dane dla celów realizacji świadczonych przez nas usług. Dbamy o Państwa prywatność, a poniżej znajdą Państwo informacje o tym, kto odpowiada za bezpieczeństwo Państwa danych, w jakim celu są one przetwarzane oraz w jaki sposób mogą Państwo nimi zarządzać.

Administratorem Państwa danych jest firma MediProject Radiologia medyczna Marcin Nowicki z siedzibą w Kudowie-Zdroju, ul. Zdrojowej 50/4.
W razie jakichkolwiek pytań lub niejasności jesteśmy do Państwa dyspozycji: telefon kontaktowy 609 909 752 lub e-mail info@mediproject.pl.

Państwa dane osobowe wykorzystujemy w celach:
– zawarcia i wykonania łączącej nas umowy na stałą współpracę wraz z wypełnieniem wymienionych we wspomnianej umowie obowiązków
– wystawiania i przechowywania faktur
– handlowych i marketingowych
– przeprowadzenia szkoleń z zakresu Ochrony Radiologicznej Pacjenta
– zapewnienia bezpieczeństwa usług oferowanych lub udostępnianych przez systemy informatyczne.

Państwa dane będą przetwarzane przez nas w okresie obowiązywania łączącej nas umowy. Po jej zakończeniu i ograniczeniu jej zakresu do danych niezbędnych do wypełnienia ciążących na nas obowiązków, przetwarzane będą w okresie wskazanym w przepisach prawa.

Państwa dane nie będą udostępnianie podmiotom trzecim, chyba, że taka konieczność się pojawi w ramach oferowanych przez nas usług, o czym zostaniecie Państwo wcześniej poinformowani.
Państwa dane mogą być udostępniane podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską.
Przetwarzane dane zostały pozyskane od Państwa lub ze źródeł publicznie dostępnych i obejmują: imię i nazwisko, nazwę firmy, dane teleadresowe oraz informacje na temat prowadzonej działalności gospodarczej.

W każdej chwili mogą Państwo złożyć wniosek o:
– poprawienie danych lub uzupełnienie danych niekompletnych,
– ograniczenie przetwarzania danych,
– usunięcie danych przetwarzanych,
– wycofanie zgody, wyrażonej przez Państwa na poczet przetwarzania danych osobowych do realizacji umów i zadań

Dokładamy wszelkich starań, aby przetwarzanie Państwa danych odbywało się w sposób zgodny z przepisami prawa. Jeśli uznają Państwo, iż dopuściliśmy się naruszenia mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Dane osobowe będą przetwarzane dopóki, dopóty nie zostanie zgłoszony sprzeciw wobec ich przetwarzania, a w razie zgłoszenia sprzeciwu – przez okres przedawnienia roszczeń, jakie wobec administratora mogą przysługiwać osobie, której dane dotyczą.